Bli ungdomsledare

Till säsongen 2024 välkomnar vi pojkar och flickor födda 2010 att bli ledare tillsammans med våra redan aktiva ungdomsledare inom Sigtuna IF Fotboll. 

Rollen som ungdomsledare innebär ett betydande ansvar för dig som ungdom. Det inkluderar aktivt deltagande och engagemang som ledare på yngre barns träningar, men också krav på att bättre planera din egen tid. Du förväntas kommunicera med vuxna, såsom ungdomsledaransvarig och föräldratränare. Men det absolut viktigaste är att du agerar väl och uppvisar en schysst attityd och språk gentemot din omgivning (barnen, dina ledarkollegor osv), då du representerar Sigtuna IF Fotboll och vår ungdomsledarsatsning.

Som ungdomsledare förväntas du delta på i snitt ett träningstillfälle per vecka (1,5 timme) under den aktiva säsongen, vilken normalt sett sträcker sig från 1 april till sista oktober, med ett sommaruppehåll. Du kommer också att erhålla ett specifikt arvode som betalas ut två gånger per säsong. Arvodet grundar sig på tillhörande lag samt mängd närvaro under säsongen. 

Som ungdomsledare får du stöd och handledning från föreningens ungdomsledaransvarige, Victor Blomgren (2024), som är tillgänglig för att hjälpa dig med din roll och alla dess aspekter.

Du har även möjligheten att bli kallad som ledare till vår Fotbollsskola i Sigtuna. Detta är dock ingen garanti för alla ungdomsledare; i första hand prioriteras de mest erfarna.

Enligt tradition börjar nya ungdomsledare med att engagera sig i vår knatteskola, som pågår under söndagsförmiddagar tillsammans med några av våra mer erfarna unga ledare. Detta eftersom vi anser att knatteträningarna utgör den perfekta platsen för dig att påbörja din resa som ledare. 

Är du intresserad av att bli ungdomsledare? Anmäl ditt intresse nedan. 

Anmälan öppen till och med 11 februari.